Forandringsudfordringer - medarbejdere og ledere

Udfordringer

Der er ingen genveje til transformation og der er altid udfordringer og modstand.

Forandringer skaber ofte frygt i organisationen og specielt, når transformationen er pålagt virksomheden udefra eller oppefra. Frygten kan være ganske reel, som for nedskæringer, for nye arbejdsområder, anderledes arbejdsgange – men det kan også være angst for forandringer, for større krav til den enkelte medarbejder og for at miste overblik som leder.

CredoNobis guider til metoder, der kan aflede frygten for forandringer, og bistår virksomheden i at gennemføre de ønskede strategier uden menneskelige tab, stress sygemeldinger og afbrudte implementeringsforløb.

Ledelsens udfordringer

  • Der er fokus på detaljer (fx. et specifikt produkt), men der mangler en plan for de langsigtede mål (visionen).
  • Der udarbejdes kortsigtede løsninger og tages kortsigtede beslutninger.
  • Der er lavet en strategi, men den er ikke baseret på virksomhedens, ledelsens eller medarbejdernes værdier.
  • Virksomhedens kernekompetencer er ikke kortlagt.
  • Der er alene fokus på økonomiske resultater her og nu.
  • Der er uklarhed om fordelingen af roller og ansvar i virksomheden.

Medarbejdernes udfordringer

© CredoNobis Coaching ApSUdfordringer