Agile transformationer - Fleksibel forandringstilgang - Agil Vision

Agile Transformationer

Agile transformationer er er ofte komplicerede og kræver en fleksibel forandringstilgang. Det er helt afgørende, at starte med at vurdere den nuværende situation, modenhed og kultur, før I vælger Agile metoder og laver organisationsændringer.

Med udgangspunkt i virksomhedens kultur og vækstbehov guider CredoNobis dig til realisering af din Agile Vision.

Gennem sparringsarbejdet defineres ledelsesstrategierne, forandringsaktiviteterne og transformationsomfanget. For at opnå en succesfuld forhandlingsproces defineres succeskriterier, og der udvælges den endelige Agil iterationsmodel for implementeringsforløbet.

CredoNobis guider dig i planlægning af tidsrammer, økonomiske rammer og teametablering, så du er sikret en ensartet og resultatorienteret proces, der leder op til selve implementeringen af din bæredygtige strategi. Vi underviser, coacher, inspirerer og er sparringspartner for alle interessenter – leveranceteams, mellem- og topledere.

Planlægning og gennemsigtighed er vigtige parametre for en vellykket proces. Som leder skal du sikre, at de ansatte ikke bliver frustrerede og usikre og mister deres arbejdsglæde og motivation. Vi hjælper virksomhedsledelsen med at gennemtænke en kommunikationsplan til forandringsprojektet, så lederne engagerer sig og formidler forandringerne undervejs ud til hele organisationen.

CredoNobis guider ledelsen og medarbejderne gennem forandrings udfordringerne. Via coaching, struktureret projektstyring og fleksibel Agil udviklingstilgang fastholdes mål og delmål, og der opnås et glidende forløb, så transformationsprocessen ikke opgives undervejs.

© CredoNobis Coaching ApSAgile Transformationer