CredoNobis Coaching - 360° Agile Audit - Succesfuld transformationCredoNobis 360° Agile Audit

En 360° Agile Audit vil være din bedste investering i at målrette din transformationsindsats.

At holde daglige statusmøder og at ændre projektleder-stillingen til Scrum Master er ikke nok til at kalde din virksomhed en Agil organisation. Udover at indarbejde de Agile praktikker er det nødvendigt at sørge for forankringen af det Agile mind-set hos hver eneste medarbejder.

CredoNobis har mange år praktisk erfaring med planlægning, implementering og forankring af Agile Transformationer. Erfaringen med agile forandringer hos forskellige kunder har gjort os til eksperter i udarbejdelsen af 360° Agile Audit.

I samarbejde med alle vigtige interessenter – fx ledere, managers og Agile teams i virksomheden, indsamler CredoNobis viden om din nuværende Agile situation i organisationen. På basis af den skaber vi et samlet overblik over udfordringerne og de forestående forandringsaktiviteter.
Vi forventningsafstemmer løsningsforslagene og udforsker den skjulte potentielle i ledergruppen og de enkelte teammedlemmer.
Du bliver bedre i stand til at prioritere indsatsaktiviteterne og definerer en målrettet handlingsplan for den Agile transformation.

Ved at kende til transformationens omfang, vil du få større sikkerhed for at udvælge de rigtige indsatsområder uden at blive overrasket over, at der hele tiden kommer noget nyt eller dyrt.

Du kan udarbejde en skarp kommunikationsplan, som gør hele transformationsprocessen transparent og tydelig for dine medarbejdere. Dette vil forbedre medarbejdertrivslen og minimere forandringsudfordringerne.

Er du i tvivl om, hvordan vi kan hjælpe dig eller dine medarbejdere, kontakt os og hører nærmere om vores ydelser og erfaring.

© CredoNobis Coaching ApS – CredoNobis 360 ° Agile Audit