Er du en Silverback leder?Silverbacken er den store sølvryggede han, som leder gorillaflokken. Det gør han ved at passe på sin flok, men det gør han også ved at rejse sig på bagbenene og slå sig selv på brystet for at vise alt og alle at han – og KUN han – bestemmer.

Tag ikke fejl – jeg holder meget af gorillaer, og jeg har ikke noget imod Silverbacken. Så længe han bliver i gorillaflokken. Silverback-ledelse hører til der og ikke blandt mennesker. Silverback-ledelse i en virksomhed – blandt mennesker – skaber en rigtig kedelig adfærd, og det fører til demotiverede og stressede ledere og medarbejdere

Ofte er det svært selv at vide, om du har udviklet dig til at være en Silverback-leder, og du ser ikke altid tegnene.

Din adfærd kan skyldes mange ting – uklare eller urealistiske målsætninger fra den øverste ledelse, for stor arbejdsbyrde, medarbejdere der ikke tager ansvar, begyndende stress, problemer i privatlivet. Din adfærd som Silverback-leder fremmer demotivation blandt menneskene omkring dig, og i sidste ende kan det være farligt for dig, da det ofte fører til forhøjet blodtryk, søvnmangel, spiseforstyrrelser og stress.

Se nedenfor, hvordan du genkender en Silverback-leder, og hvordan du kan ændre den uønskede adfærd.

Top 4 tegn på Silverback-ledelse

1. Skælder du folk i plenum?

Adfærd: Har du taget dig selv i at stå og skælde en medarbejder ud i offentligt forum, mens alle hans eller hendes kollegaer stod og hørte på?
Du har sikkert ikke tænkt over det i situationen, men at blive irettesat på denne måde er utroligt nedværdigende og ydmygende for en person, og det er bestemt heller ikke rart for de omkringstående at overvære.

Ændring: Tæl lige til 10. Træk personen til side og forklar stille og roligt, hvad problemet er. Så kan I sammen finde en løsning, og du vil opleve, at dine medarbejdere får en langt større respekt for dig og samtidigt føler sig inddraget.

2. Bliver du irriteret over forslag?

Adfærd: Oplever du, at dine medarbejdere kommer med forslag til ændringer og forskellige oplæg fx til planer, selv om du ikke har bedt om det. Og oplever du, at du bliver sur og irriteret, når dette sker?
Jeg kan garantere dig for, at det ikke er noget de gør for at irritere dig. Som mennesker vil vi gerne udvikle os og være med til at påvirke den dagligdag, vi befinder os i. Det skaber drive og motivation.

Ændring: Hav som udgangspunkt tillid til dine medarbejdere og tag imod deres gaver. Hvis du føler dig usikker på motivet bag det, de kommer med, så spørg direkte!

3. Reagerer dine medarbejdere negativt, når du stiller dem et spørgsmål?

Adfærd: Oplever du ofte, at dine medarbejdere nærmest snerrer ad dig, når du stiller noget, du selv syntes var et simpelt spørgsmål? Og er det ikke kun en person men flere, der reagerer sådan? Så prøv at overveje, hvordan du stiller spørgsmålet. Stiger dit stemmeniveau? Er du lidt aggressiv i din fremtoning? Stiller du i virkeligheden spørgsmålet, så det lyder som en anklage? Hvis din egen adfærd opleves som aggressiv og anklagende, så vil du også opleve denne adfærd på den anden side af bordet.

Ændring: Prøv at tænke over din fremtoning – fokuser på at sænke skuldrende, så du er afslappet. Overvej, hvad du ønsker at få ud af svaret og stil spørgsmålet herefter. Ord som ”hvorfor” har en tendens til at få modparten over i forsvarsposition. Så tænk over at få samtalen over i en form, hvor I begge har et positivt udbytte.

4. Laver dine medarbejdere mange fejl?

Adfærd: Hvis du oplever, at dine medarbejdere laver mange fejl, og du generelt bare ikke syntes, at de tager ansvar for deres arbejdsopgaver, så kan det enten skyldes, at du har medarbejdere, der ikke kan eller vil tage ansvar, eller at du faktisk ikke er en god leder. Da du formentlig selv har ansat dine medarbejdere, peger ”uansvarlige medarbejdere” desværre også tilbage på dig.

Den adfærd, du som leder udviser, påvirker direkte dine medarbejdere. En Silverback-leder fremmer en adfærd blandt medarbejdere, hvor man ikke ønsker at tage ansvar, for man er kun vant til at blive skældt ud, hvis man laver fejl – aldrig at blive rost for det, man gør godt. En anden adfærd er, at medarbejderne løber i alle retninger, når Silverback-lederen har stået og slået sig på brystet. De prøver at løse en eller anden opgave, hvor de hverken kender indhold eller succeskriterier – men alt blot for at komme væk fra adfærden og for at se bare nogenlunde produktive ud.

Ændring: Du kan kun skabe motivation og ansvarsfølelse hos dine medarbejdere ved at inddrage dem og ved at tænke på jer sammen som et hold. Du har sikkert været på ledelseskurser i medarbejderhåndtering og lært, at man skal rose folk og gå rundt blandt sine medarbejdere og klappe dem på skulderen og sige ”Godt arbejde!”. Men motivation og ansvarsfølelse handler om mere og andet end det. Start med at rose folk, når du mener det og ikke bare fordi, du har lært, at det skal man huske. Tænk på et skib: Du er som leder kaptajnen, som udstikker kursen, men du behøver ikke fortælle dine medarbejdere, hvordan de kommer derhen. Det kan de godt finde ud af selv – du behøver ikke detailstyre alting.

Lad os gøre op med Silverback-ledelse

Silverback-ledelse er ikke kun forbeholdt mænd – i takt med at flere og flere kvinder heldigvis også finder vej ind på ledelsesgangene, er der desværre flere og flere, der fortæller os, at kvinderne er præcis lige så gode til at køre denne stil.

I en tid hvor ”motivation”, ”selvstyrende teams” og ”LEAN” er nøgleord, så bliver vi ganske enkelt nødt til at gøre op med den ledelsesstil. Det er dyrt, dumt og ineffektivt, og alle ved det. Så hvorfor gør vi ikke noget ved det?

Fordi vi ikke nødvendigvis altid lige er klar over, hvad der er årsag og virkning i Silverback-ledelse. 9 ud af 10 af de Silverback-ledere, jeg er stødt på gennem min karriere, har udvist begyndende tegn på stress. Så vi skal også forholde os til, at stresskurven for ledere er lige så opadgående, som den er for medarbejdere.

Udfordringerne med Silverback-ledelse er mange:

  • Ingen tager ansvar
  • Mange fejl
  • Brandslukning i stedet for langtidsholdbare løsninger
  • Meget lidt eller ingen udvikling
  • Ingen motivation
  • Den, der råber højst, vinder
  • Nedbrydning af selvværd og selvrespekt, hvilket fører til stress

Silverback-ledelse er usundt, og vi skal det til livs. For at det sker, er vi også som menneskene omkring Silverback-lederen nødt til at kigge på, hvad vi selv kan gøre for at få ændret denne adfærd.

Det starter med, at du som leder kigger dig selv i spejlet og ser, om du er på vej til at blive en Silverback-leder. Og hvis du bestemt ikke bryder dig om det, du ser, så kontakter du os, og så guider vi dig til at blive en bæredygtig leder, som motiverer og engagerer sine medarbejdere og skaber velfungerende teams.