TFS- projektstyrings- og kvalitetssikringsværktøj_400_300Få meget mere ud af din Microsoft Visual Studio licens: Begynd at bruge Team Foundation Server (TFS) som projektstyrings- og kvalitetssikringsværktøj.

90% af alle IT-projekter, som er udviklet med Microsoft teknologi, bruger MS Visual Studio som kodeversioneringsværktøj. Men det er kun 5% som ved, at når du køber licensen får du meget mere end blot en kodedatabase.

Jeg undrer mig gang på gang over, hvordan dyre licenser benyttes i praksis. Hvordan kan det være, at der ikke er nogen i virksomhederne, som sætter sig ind i tingene og undersøger, hvad de rent faktisk køber?

Til gengæld købes der flittigt licenser til nye styringsværktøjer til projektledelse – Og så bruges der endnu flere penge på at købe kvalitetssikringssystemer til teste af løsningerne, styring af fejlhåndtering, testplaner og testcases.
Og det slutter ikke her: Der købes ofte supplerende rapporterings- og ressourceallokeringssystemer, hvilket gør business-casen endnu værre.

Hvis du allerede har købt en Microsoft Visual Studio licens, har du alt, hvad du har brug for at styre hele Application Lifecycle Management (ALM) for dine udviklingsprojekter!

Jeg kunne skrive mange sider om, hvilke overvejelser du skal gøre dig, eller hvad TFS kan bruges til. Men i denne artikel har jeg valgt at besvare de spørgsmål, jeg oftest bliver stillet.

Kan TFS understøtte forskellige udviklingsprocesser?

Med Team Foundation Server får du hele Governance modellen til implementering af IT-løsninger.

Du behøver ikke at opfinde den dybe tallerken gang på gang og definere og implementere nye projektmodeller og rolledefinitioner. Første version af Microsoft Solution Framework (MSF) blev frigivet i 1993 og er et sæt af principper, modeller, discipliner, begreber og retningslinjer for udvikling og levering af IT-løsninger, og er baseret på Microsofts mangeårige erfaring med softwareudvikling.

MSF tvinger ikke udviklingsteamet til at bruge en bestemt metode (vandfald, Agile), men lader dem selv bestemme, hvilken metode – eller metoder – de vil bruge.
I 2005 blev MSF 4.0 splittet i 2 forskellige processkabeloner. Ved oprettelsen af et TFS projekt vælges den ønskede skabelon:

  • Microsoft Solutions Framework for Agile Software Development (MSF4ASD)
  • Microsoft Solutions Framework for Capability Maturity Model Integration Process Improvement (MSF4CMMI)

Hvor meget kan jeg styre i Application Lifecycle Management?

Du kan styre hele flowet – fra kravdefinering til support og vedligeholdelse af løsningen.
Jeg vil anbefale dig at tænke stort, men starte småt. Husk at ændringer i hverdagens arbejdsgange skaber utryghed.

Hvis du er helt ny bruger af TFS, vil det nok være bedst at starte med at styre udviklingsopgaver og fejlhåndtering ved brug af task- og kanban boards.

Har du lidt mere erfaring med styring og kender bedre til TFS´ funktioner, er det tidsbesparende at styre bemanding og ressourceallokering i systemet.

Hvis du begynder at bruge rapportering og burndown charts, kan du virkelig opnå overblik over dine projektstyringsparametre (og KPI’er).

Begynder du at lave testplaner, testsuites og test-cases i TFS, vil det være en gave for dig og for kunden at kunne implementere en løsning i høj kvalitet.

Skal vi vælge online eller lokal hosting af MS Visual Studio?

Der er ikke alle virksomheder, som føler sig trygge ved at gemme udviklingskoden i »skyen«. Men der er fordele og ulemper ved både online og lokal hosting.

Du skal være opmærksom på forskellen i licensbetingelserne ved online anvendelsen.
For små og mellemstore virksomheder kan det betale sig at købe en online licens.
De vil altid få de seneste opdateringer og skal ikke selv opgradere. Der er 99% sikkerhed for dine backups.

Kan vi inddrage kunderne i udviklingsprojektet via TFS?

Med eller uden TFS skal du altid inddrage dine kunder og forventningsafstemme ændringer. Det er bare meget nemmere, hvis I har et fælles værktøj.
Udfordringen er, at ikke alle kunder er opgaven moden, og dem, som gerne vil bruge TFS, skal oplæres.
Det er vigtigt, at du opsætter TFS, så både projektteamet og kundeansvarlige personer har deres eget TFS team. Det giver overskuelighed og overblik.

Er TFS kun til udviklerne?

Jeg elsker dette spørgsmål og bliver begejstret, når nogen stiller det.
TFS kan bruges af alle teammedlemmer og projektansvarlige.

Hvis din Business Analyst skal afklare kravene med kunderne, er TFS det perfekte sted at opsamle informationerne, før I begynder at lave løsningsbeskrivelser (hvis det er det, I vil).

Arkitekten/Senior-udvikler er den person, som har ansvaret for hele løsning, og er derfor den, der har mest brug for at bevare overblikket over udviklingsopgaverne.

Projektlederen SKAL bruge TFS! Jeg ved godt, at mange projektledere ikke opfatter det som krav, og at de skal blot lave deres projektplaner og risikohåndteringsdokumenter. Men planlægning, rapportering og styring med TFS vil give det ultimative overblik over projektets fremdrift, så man får mulighed for at reagere i god tid og afstemme alt med kunden.

Hvad så nu?
Du har følgende muligheder:

  • Glem det du har læst og fortsæt som du plejer at gøre
  • Ring til mig på 25 38 38 55 for at høre mere

Vi glæder os til at høre fra jer.