Forandringsledelse handler om at have modet at tage springet

Forandringsledelse

Det kræves mod at tage springet. CredoNobis kan hjælpe dig med at gennemføre den krævende forandringsproces og håndtare modstand.

Med vores coaching-værktøjer og holistiske tilgang guider vi dig, dine teams og ledere til succes i det næste udviklingstrin for din virksomhed.

Dine udfordringer ved proceseffektivisering, fusion eller hurtig vækst har skabt en brændende platform, hvor du og/eller dine medarbejdere kan føle jer demotiverede, slidte og frustrerede.
Du har svært ved at forankre alle nye processer og arbejdsgange. Medarbejderne er i tvivl om deres nye roller og ansvarsfordeling efter de nye omstruktureringer. Det er udfordrende at få alle til at se formålet med disse forandringer og være med på den seje rejse.

CredoNobis arbejder med fokus på succesfuld forandringsledelse implementeret ved lavpraktisk og målrettet indsats. Ved brug af vores retningslinjer skaber vi forståelse for formålet med forandringen gennem hele organisationen. Vores holistiske tilgang ligger til grund for alle forløb vi arbejder med, fra Analysen, Innovation og Implementering faserne. Vi kombinerer ledende teorier, modeller og værktøjer indenfor Forandringsledelse (Teori U og ADKAR®), Projektstyring (Agile metoder) og Coaching-teknikker. Gennem sparring med virksomhedsledelsen kortlægger vi virksomhedens bæredygtige vision og mission, og implementerer en langsigtet bæredygtig udviklingsstrategi.

I samarbejde med os optimeres virksomhedens processer og organisationsstruktur, så målene realiseres.

Ledelsesstrategier

CredoNobis skaber og implementerer ledelsesstrategier, som har langsigtet fokus på virksomhedens forretningsudvikling. Gennem vores samarbejde finder vi frem til de styrker, der ligger i virksomheden, hos den enkelte leder og hos medarbejderne. Resultater fra vurderingen af problemstillingerne, risici og muligheder vil ligge til grund for den videre strategiskabelse og virksomhedens udviklingsforløb.

Implementering

CredoNobis guider til metoder, der kan aflede frygten for forandringer, og bistår virksomheden i at gennemføre de ønskede strategier uden menneskelige tab og afbrudte implementeringsforløb. Vi arbejder med at skabe værdibaseret ledelsesbevidsthed og strategiske dialoger omkring forandringsprocessen, så vi sikrer den interne forståelse, implementering og et engagement, der fastholder implementeringen.

© CredoNobis Coaching ApSForandringsledelse