CredoNobis Værdigrundlag

Vi arbejder i CredoNobis ud fra en helhedsorienterede tænkning omkring det at drive en virksomhed. Det er vigtigt for os, at der er en klar overensstemmelse mellem navn, slogan, logo og værdier. De danner vores værdigrundlag!

CredoNobis navnet: Kommer fra latinsk og betyder TRO & OS.
For vores virksomhed er det vigtigt at skabe bæredygtige relationer med kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Tillid skabes ved at tro på hinandens intentioner og adfærd.

Vi tror på DIG og din udviklingspotentiale!

Og på, at vi kan være din inspirerende sparringspartner til bæredygtig ledelse og stabil vækst.

Slogan: Believe in improvement! Kaizen
Forandring er godt, men kan ikke stå alene. De positive forandringer og troen på den kontinuerlige udvikling holder os i live og skaber forbedring.

Logo: I en virksomhed findes for os tre ledelsestilgange, som hver er repræsenteret i vores logo. De tre elementer repræsenterer: Værdierne, som er kernen i logo-symbolet. De er det bindende element imellem den operationelle ledelse og den strategiske ledelse af virksomheden.

CredoNobis-Logo-Web-Retina

I CredoNobis har vi fem grundværdier, som hver især udgør en del af virksomhedens fundament.
Disse fem værdier er styrende for, hvordan vi arbejder i virksomheden, og hvilke metoder vi anvender i mødet med vores kunder.

  • UDVIKLING: Vi er en virksomhed, hvor vi er videbegærlige og nysgerrige ift. vores omgivelser og relationer. Vi lærer nye og spændende ting hver dag, som hjælper os med at udvikle os personligt og professionelt. Vi har mod til at turde at prøve nye og spændende udfordringer, som lige er lidt sværere end dem, vi afprøvede sidst.
  • KVALITET: Vi vil identificeres med professionalisme i et hvert initiativ vi foretager os. Vi bestræber os altid på det bedste, uden at være alt for perfektionistiske. Det er vigtigt for os at reflektere over udfordringerne og vores succeshistorie for at evaluere og forbedre kvaliteten af vores arbejde. Det er vigtigt for os at levere gennemarbejdede produkter og professionelle ydelser til vores kunder. Vi sikrer klare budskaber via åben og tydelig kommunikation, og dette sikrer kvalitet i samarbejdet med vores kunder og partnere.
  • LOYALITET: Med respekt for vores forskellighed bakker vi hinanden op og er dedikerede til det fælles mål. Vi giver ikke op menstøtter hinanden, selv om der er udfordringer. For at beholde vores integritet intakt er det vigtigt for os, at vi er loyale over for os selv, for vores kollegaer og for vores kunder.
  • HUMOR: Vi har et positivt syn på livets og arbejdets udfordringer, og vi bruger humor som værktøj til at løse konflikter og til at give konstruktive tilbagemeldinger. Det er vigtigt for os at have det sjovt med det, vi laver og at glæde sig hver morgen til at komme på arbejde. Vores glæde, overskud og energi smitter i vores kunderelationer og det gør det skægt at være på arbejde.
  • ANERKENDELSE: Vi lytter for at forstå og for at anerkende hinanden i vores samarbejde. Vi er omsorgsfulde og empatiske, og det er vigtigt for os i hverdagen at rose og give hinanden et klap på skulderen.