netværk - blog

Sådan tænkte vi. Vi så på netværk som en amerikansk opfindelse langt fra et dansk mindset, overfladisk, ligegyldigt og ja ikke mindst som spild af tid.

Vi behandlede netværk uden interesse og som et unødigt forhold i periferien af de vigtige elementer i livet. Vi forstod ikke ideen med vores eller andres netværk. Vi havde på ingen måde lyst til professionelt at dyrke de mennesker vi kendte for slet ikke at tale om ”med vilje” at opsøge og møde nye mennesker.

Vi anså nærmest netværksopbygning og dyrkning som en synd, hvor vi satte os selv til salg, en slags prostitution, hvor man snød andre mennesker, fordi det var en hjernemæssig disposition der gjorde, at man ville kontakten og ikke er følelsesmæssigt ”ægte” ønske.

Derudover havde vi rigeligt i alle de mennesker vi allerede kendte. Når vi havde nye opgaver, der krævede kompetencer, der ikke allerede var i nærområdet, så søgte vi dem lidt tilfældigt. Nogle gange mødte vi de mest fantastiske mennesker og andre gange så mødte vi ikke nogen og måtte finde andre løsninger.

Transformationen

Vi er mange som i disse år kommer ud på en transformationsrejse. Vi mister jobbet og skal finde et nyt job. For nogen sker det mere end en gang. Her er opgaven at blive afklaret med sine præferencer og hvad man vil arbejde med de næste mange år. Dette er en spændende rejse som man i stedet for at skræmmes af burde opsøge.

Vores Jobs i dag er så intensive, at vi bruger det meste af sin vågne tid og ikke mindst hjerneaktivitet på at tænke på arbejde og på arbejdsopgaver. På det personlige plan er vi så engageret og optaget af at tænke på og løse arbejdsopgaver, at vi ikke har tid til at stoppe op og reflektere over, hvor vi er, hvad vi egentlig er bedst til og om vi egentlig laver det vi har lyst til.  Hvordan vi har det opleves ofte som en følelse, der popper op og er sjældent en vi har tid, lyst eller kræfter til at reflektere over. Vores erfaringer og følelser ligger som en understrøm under hverdagens malstrøm.

Vi kan ikke se bort fra, at vi forandrer os gennem livet.  Det vi holder af som unge kan blive forstærket senere i livet. Det kan også gå den anden vej og vi finder ud af nye ting og tankemåder, der optager os. Det kræver tid og eftertanke at blive klogere på en selv og ens egen udvikling. Det kræver ro og rum at blive klogere på, om man skal blive eller prøve nyt.

Netværksåbenbaringen

…Det begyndte med at vi opsøgte og snakkede med andre først tilfældigt, men så oplevede vi et mønster. Når vi snakkede med en, var der en respekt og en lyst til at dele viden og ikke mindst et ønske om at hjælpe – hjælpe os videre. Alle vil gerne hjælpe og mange har altid gode ideer og forslag til, hvem de mener, der kan byde ind med viden om det, vi gerne vil vide mere om. Ydermere tegner der sig et billede af, at når vi henvender os uopfordret med hilsen fra dem, der har givet referencen, er der altid et svar og som oftest en positiv tilbagemelding. Det er ikke altid der er tid til en snak nu, men, der kommer altid et svar i en positiv tone. Vi ved at mennesker kan li´ at få ros og når nogen henviser til en, er det en stor anerkendelse. Vi har endnu ikke deltaget i et netværksmøde, som ikke har gjort os klogere og ikke har bragt os videre på den ene eller anden måde. Det er ikke altid, vi bliver klogere på det, vi troede, vi skulle blive klogere på. Der kommer imidlertid en anden vinkel end forventet, en anden historie end vi troede ville komme, en anden dialog end vi forestillede os. Men det hele bringer os videre og er en del af rejsen.

En dialog kan være givende om den er skabt tilfældigt ”med hjertet” eller planlagt. Faktisk kan en styret dialog med ramme og punkter være meget givende. Sådan type dialog hjælper til at rammen holdes og at  komme hele vejen rundt.

En anden opdagelse er, at dem vi søger, også får noget ud af dialogen. Det siges, at ”det er i bevægelsen forandringer sker”. En dialog er en bevægelse med mindst to deltagere. I en god dialog deles viden og der skabes plads til refleksion for de deltagende parter. Vi oplever med andre ord at dialogmøder ikke er et ulige forhold, hvor vi kom med ”hatten i hånden”, men et ligeværdigt forhold, hvor begge parter går berigede fra mødet. Vi oplever også, at mange ved, at de på et tidspunkt selv vil opleve at være ”mellem job” og at de der kan få brug for deres netværk. Det har været med til at give lyst til at netværke og legitimere netværksbehovet og nødvendigheden.

Netværkets roller

Vores netværk kan bruges i forskellige livssituationer og spiller en forskellig rolle alt afhængig af, hvem vi er og hvor vi er i livet. Er du ung og studerende kan du bruge netværket til at blive klogere på mennesker, der arbejder indenfor områder du selv på sigt kunne tænke sig at arbejde indenfor eller få kendskab til arbejdsområder du ikke viste fandtes. Er du i arbejde kan du bruge netværk til opgaveløsning og til at holde dig ajour med både mennesker og virksomheder i dit netværk. Er du arbejdsløs er netværket relevant til at blive klogere på mulige jobfunktioner, der kan komme job via netværk og du kan blive klogere på en virksomhed via dem du kender fra sit netværk.

De 3 vigtigste råd, når du netværker:

1. Du skal have respekt for networking

  • Vær professionel i tilgangen til dit netværk
  • Misbrug ikke dit eget eller andres netværk

2. Brug tid på dit netværk og på at netværke

  • Vær systematisk og strukturerede i brugen af dit netværk
  • Svar altid konstruktivt på henvendelser du får via netværk

3. Vær opsøgende i forhold til at udvide dit netværk

  • Linked eksempelvis op med dem du møder på din vej